Укр

En
Деталі
Назад до Прес-центру

Про податкові перевірки та обшуки, ч.1

Аналітика

Податкове право

07 Вересня 2020

У першій частині своєї авторської статті для видання ЮРЛІГА адвокат Ario Law Firm Наталія Швець розповіла усе, що ви могли не знати та не наважувалися спитати, про документальні планові перевірки. 

Як дізнатися, що податкова незабаром завітає до вас?

Якщо мова йде про планову документальну перевірку, то тут важливо слідкувати за їх планом-графіком. Оприлюднюється він на офіційному веб-сайті ДПС до 25 грудня року, що передує новому, в якому й будуть проводитися перевірки.

Як правило, до плану-графіка проведення включають платників податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Періодичність проведення документальних планових перевірок залежить від ступеня ризику в діяльності таких платників. До речі, ступінь ризику також має свою структуру. Поділяється він на: високий, середній та незначний.

Чи можна не допустити податківців до проведення документальної перевірки?

Варто знати, що про проведення документальної планової перевірки керівником (або його заступником/уповноваженою особою) контролюючого органу ухвалюється рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення перевірки надається лише у випадку, коли йому (чи його представнику) не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня «візиту», вручено копію наказу про його проведення та початок.

Допуск посадових осіб до проведення виїзної перевірки здійснюється згідно зі ст. 81 ПК України. Сам «візит» здійснюється відповідно до ст. 79 ПК України.

Так, посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення та за умови пред'явлення чи надіслання таких документів:

  • направлення на проведення такої перевірки;
  • копії наказу про проведення перевірки;
  • службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред'явлення вищезазначених, коректно складених документів, може стати підставою для недопуску на підприємство контролюючих органів.

Чи можна оскаржити проведення перевірки?

Судова практика не дає однозначної відповіді - все залежить від підстав, на яких вона була проведена. Наприклад, у справі №520/6387/19 Другий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу товариства, що оскаржувало власне включення контролюючим органом до плану-графіку проведення документальних перевірок платників податків на 2019 рік.

Суд зазначив, що не було надано відповідних документальних підтверджень наявності інформації правоохоронних органів, структурних підрозділів органів ДФС про ухилення від оподаткування та/чи щодо взаємовідносин із певними платниками податків товариства-позивача. А свідчить це про те, що відповідачами не дотримано умов та порядку включення позивача до плану-графіку проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019 рік.

Що стосується посилання суду першої інстанції на те, що платник податку має захищати свої права шляхом недопуску посадових осіб до перевірки, а також на те, що включення підприємства позивача до плану-графіку не створює для суб`єкта господарювання жодних правових наслідків, суд зазначає наступне:

«..контролюючі органи, при включенні позивача до плану-графіку проведення документальних перевірок платника податків на 2019 рік, здійснювали владні повноваження… шляхом вчинення дій щодо включення підприємства позивача до плану-графіку перевірок. Такі дії в подальшому призводять до здійснення податковим органом відповідної перевірки, початку якої передує видання наказу про призначення перевірки та оформлення відповідних направлень. В той же час, оскільки включення підприємства позивача відбулося виключно на підставі встановлення відповідачами щодо цієї особи критеріїв ризиковості…, вказані дії вчиняють негативний вплив на ділову репутацію суб`єкта господарювання, а тому такі дії можуть бути предметом судового спору».

Разом із тим, Постановою ВС у справі № 819/1775/17 від 20 червня 2018 року касаційну скаргу позивача - суб'єкта господарювання - було залишено без задоволення. Предметом позовних вимог було визнання протиправним і скасування наказу «Про проведення документальної планової виїзної перевірки». Серед іншого, в постанові ВС зазначено:

«Щодо доводів заявника касаційної скарги щодо порушення податковим органом при винесенні спірного наказу абзацу 2 пункту 77.4 статті 77 Податкового органу України, за яким право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки. Положення цієї норми, як правильно зазначив суд апеляційної інстанції, визначають порядок вручення наказу про проведення перевірки, дотримання якого надають право на її проведення, однак прийняття акту індивідуальної дії, яким є наказ про призначення перевірки, передує діям щодо його вручення, а тому недотримання абзацу 2 пункту 77.4 статті 77 Податкового органу України не може бути істотною (безперечною) підставою для визнання наказу протиправним».

Чи можна не погодитися з актом перевірки?

Результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акту (якщо виявлені порушення) чи довідки (якщо порушень не виявлено), які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками.

У разі незгоди платника з висновками акту, він зобов'язаний підписати акт перевірки з запереченнями, які він має право надати разом з підписаним примірником довідки. Подати свої заперечення можна протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем її отримання. Порядок надання заперечень та/чи додаткових документів визначений пунктом 44.7 статті 44 Податкового кодексу.

Ці заперечення та/чи додаткові документи розглядаються протягом семи робочих днів, що настають за днем їх отримання. Врешті, платнику податків надсилається відповідь. Важливо! Останній має право брати участь в розгляді заперечень чи додаткових документів. Про бажання взяти участь в розгляді платник має зазначити в запереченнях або листі про надання додаткових документів.

Як оскаржити результати перевірки?

Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному чи судовому порядку. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня в письмовій формі. За потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник вважає за потрібне надати протягом 10 робочих днів, з моменту отримання податкового повідомлення-рішення, що оскаржується.

Протягом шести місяців з дати закінчення строку, встановленого абзацом першим п.56.3 ст.56 Податкового кодексу, платник податків має право подати скаргу разом із клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску.

Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов'язаний ухвалити вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги. Платник, у свою чергу, має отримати його поштою з повідомленням про вручення чи особисто, під розписку. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається йому протягом 20-денного строку, скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків.

Враховуючи строки давності (визначених ст. 102 Податкового кодексу) платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення, в будь-який момент після його отримання.

Альтернативний варіант оскарження: звернення до Ради бізнес-омбудсмена

Крім цього, протягом року з моменту проведення неправомірної (на думку платника податків) перевірки, можна подати скаргу до Ради бізнес-омбудсмена.

Подається вона одним із трьох способів:

  • через електронну систему подання скарг на сайті www.boi.org.ua;
  • шляхом надсилання її на електронну адресу Ради, зазначену на офіційному сайті;
  • в письмовій формі, безпосередньо до Офісу бізнес-омбудсмена.

Мови, якими може бути складена така скарга: 1. українська, 2. англійська чи 3. російська. Взагалі ж, шаблон документу розміщений на вебпорталі Ради.

За процедурою, скарга має бути розглянута. Скаржник має отримати відповідь протягом трьох місяців з дати, коли розпочався розгляд. В окремих випадках строк може бути подовжений бізнес-омбудсменом. Як правило, бізнес-омбудсмен виступає в ролі медіатора та докладає зусиль для допомоги сторонам досягнути мирного врегулювання питань, що є предметом спору.

Джерело:https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/198075_pro-podatkov-perevrki-ta-obshuki-ch1

Зміст

Поділитися