Укр

En
Деталі
Назад до Прес-центру

Як збільшити статутний капітал ТОВ: алгоритми

Аналітика

Практика корпоративного права та M&A

26 Березня 2020

Справи у вашого бізнесу йдуть угору, тому ви вирішили розширити виробництво? Чи модернізувати потужності? Можливо, придбати корпоративні права інших підприємств? У будь-якому випадку все це є приводом для збільшення розміру статутного капіталу.  Сергій Деркач, радник Ario Law Firm в авторській статті для Юридичної газети пояснює, як це відбувається.

Минуло два роки з моменту ухвалення Верховною Радою України Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі — Закон про ТОВ), який набрав чинності та запрацював з червня 2018 р. Як відомо, чинний Закон про ТОВ передбачає можливість збільшення статутного капіталу двома способами: шляхом нерозподіленого прибутку товариства (без додаткових вкладів) та шляхом додаткових вкладів учасників (так званий «класичний спосіб»).

Також Законом про ТОВ встановлюються обмеження, коли не допускається збільшення статутного капіталу товариства. Зокрема, у разі невнесення усіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі, а також якщо товариство володіє часткою у власному статутному капіталі, що по суті є логічним, враховуючи природу і суть створення товариства.

Збільшення капіталу без додаткових вкладів

Збільшення статутного капіталу товариства без додаткових вкладів відбувається завдяки нерозподіленому прибутку вказаного товариства. В такому випадку ні склад учасників товариства, ні співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються (ст. 16 Закону про ТОВ). На практиці це відбувається шляхом проведення одних загальних зборів учасників товариства та ухвалення відповідного рішення, оформленого протоколом (або одноосібним рішенням власника).

Згідно з ч. 3 ст. 26 Закону про ТОВ, дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом. Отже, логічним є ухвалення рішення про збільшення статутного капіталу завдяки нерозподіленому прибутку після розгляду питання про розподіл чистого прибутку товариства та про виплату дивідендів за певний період.

В Законі про ТОВ не зазначається, чи можна спрямувати лише частину нерозподіленого прибутку на збільшення статутного капіталу, а також не встановлюється така заборона. Фактично, це право загальних зборів учасників — визначити, яку саме суму нерозподіленого прибутку спрямувати на збільшення статутного капіталу.

Поради:

  • Якщо є декілька учасників, то зручнішим способом буде збільшувати статутний капітал на рівну суму кожного учасника.
  • Враховуючи, що на законодавчому рівні кількість учасників ТОВ не обмежується, то у товариств з великою кількістю учасників, з метою уникнення будь-яких маніпуляцій, доцільно прописати у статуті товариства, яким чином може бути збільшено статутний капітал завдяки нерозподіленому прибутку (весь прибуток чи певна фіксована сума у відсотковому відношенні, яку мінімальну суму виплачувати на дивіденди чи в інші фонди товариства тощо).
  • Як варіант, можна прийняти два окремих рішення загальних зборів учасників товариства: перше — про наявність прибутку за відповідний період (для внутрішнього користування та бухгалтерії товариства), друге — про збільшення статутного капіталу завдяки нерозподіленому прибутку (для державного реєстратора).

Варто зазначити, що рішення про зміну розміру статутного капіталу ухвалюється трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідного питання. Проте статутом товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства (але все одно більшість голосів), необхідна для ухвалення такого рішення.

При цьому учасники товариства можуть не вносити зміни до статуту товариства про розмір статутного капіталу, розмір часток та склад учасників товариства, оскільки статут товариства згідно із Законом про ТОВ не повинен містити таку інформацію в обов'язковому порядку. Вказана інформація відображується в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

У такому випадку рішення загальних зборів про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства є підставою для внесення змін до відомостей в ЄДР. До того ж ця операція зі збільшення статутного капіталу буде відображена лише в даних бухгалтерського обліку товариства, а кошти на момент прийняття відповідного рішення учасників вже фактично є у розпорядженні на рахунку товариства.

Збільшення шляхом додаткових вкладів

Збільшення статутного капіталу шляхом додаткових вкладів допускається як завдяки додатковим вкладам діючих учасників товариства, так і завдяки додатковим вкладам третіх осіб (ч. 1 ст. 18 Закону про ТОВ).

Збільшення статутного капіталу завдяки додатковим вкладам відбувається на підставі рішення загальних зборів учасників. При цьому кожен учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Збільшення статутного капіталу завдяки додатковим вкладам третіх осіб проводиться після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери та інше майно. Отже, додаткові вклади також можуть вноситися у негрошовій формі. У такому випадку одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства, додатково затверджується грошова оцінка такого негрошового вкладу.

Термін реалізації переважного права учасника на внесення додаткового вкладу у разі збільшення статутного капіталу встановлюється рішенням загальних зборів учасників, але не може перевищувати одного року з дня ухвалення рішення про залучення додаткових вкладів. Третя особа може здійснити додатковий вклад протягом 6 місяців після спливу вищезазначеного строку, якщо рішенням загальних зборів учасників не встановлюється менший строк.

Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

Збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткових вкладів здійснюється у два етапи. Перший етап — загальні збори учасників ухвалюють попереднє рішення про залучення додаткових вкладів, де визначають загальну суму збільшення розміру статутного капіталу, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі, запланований розмір статутного капіталу, строк для учасників для внесення додаткових вкладів, можливість або заборона для третіх осіб та/або учасників у довнесенні додаткових вкладів після реалізації або відмови від реалізації переважного права учасників, строк для третіх осіб та/або учасників для довнесення додаткових вкладів.

Окрім того, Закон про ТОВ передбачає можливість укладення договору про внесення додаткового вкладу, за яким учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство — збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі (ч. 8 ст. 18 Закону про ТОВ). Проте укладення такого договору не є обов'язковим.

Слід зазначити, що попереднє рішення про залучення додаткових вкладів є внутрішнім документом товариства, його не подають державному реєстратору. Лише реквізити вказаного рішення (номер, дата, короткий зміст) зазначаються в остаточному рішенні про затвердження результатів внесення додаткових вкладів. З метою уникнення маніпуляцій з боку певних недобросовісних учасників, рекомендую нотаріально засвідчувати підписи на вказаному попередньому рішенні (всіх учасників, які проголосували за вказане рішення, або голови та секретаря зборів, якщо відповідні повноваження були їм надані такими зборами).

Другий етап — протягом 1‑го місяця після спливу строку для внесення додаткових вкладів загальні збори учасників ухвалюють остаточне рішення про затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами, про затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості, враховуючи фактично внесені ними додаткові вклади, та про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Якщо був укладений договір про внесення додаткового вкладу, а такий вклад не був внесений своєчасно та в повному обсязі, договір вважається розірваним, за винятком випадків, коли вклад був внесений частково і рішенням загальних зборів розмір частки з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

Вказане рішення подається державному реєстратору та є підставою для внесення змін до відомостей в ЄДР щодо нового розміру статутного капіталу товариства і зміни відомостей про учасників. Справжність підписів учасників на відповідному рішенні підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.

Звісно, варто звернути увагу на те, що державний реєстратор не уповноважений перевіряти фактичне внесення грошових коштів на рахунок товариства та не вимагає подання платіжних доручень для підтвердження. Знову ж таки, вказана операція зі збільшення статутного капіталу буде відображена лише у даних бухгалтерського обліку товариства.

Від теорії до практики

Наприклад, товариство має 4‑х учасників з розміром часток 5%, 10%, 35% та 50%. На зборах було ухвалене рішення про збільшення статутного капіталу на 1 тис. грн. Спочатку кожен учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах 1 тис. грн пропорційно до його частки у статутному капіталі. Строк внесення учасниками додаткових вкладів становить 1 рік з дня ухвалення рішення про залучення додаткових вкладів.

Учасники з часткою 5%, 10% та 50% внесли свої додаткові вклади в розмірі 50 грн, 100 грн та 500 грн відповідно. Учасник з часткою в 35% не вніс свій додатковий вклад. Після спливу терміну (в нашому випадку 1 рік) для додаткових вкладів учасників треті особи та учасники товариства можуть довнести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів — 350 грн (звісно, якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів).

Отже, внесення додаткових вкладів передбачається як для третіх осіб, так і для учасників, які бажають збільшити свою відсоткову частку в товаристві. Строк для довнесення додаткових вкладів становить 6 місяців з моменту закінчення строку внесення учасниками додаткових вкладів, але може бути зменшений рішенням загальних зборів.

Державна реєстрація змін до статутного капіталу: як це відбувається

Відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, державному реєстратору потрібно подати такі документи:

  • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (форма 3);
  • документ про сплату адміністративного збору;
  • рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) товариства з обмеженою відповідальністю про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників (справжність підписів учасників, які голосували за рішення про внесення змін, засвідчується нотаріально з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів);
  • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи — у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи;
  • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) довіреності на подачу документів від імені товариства для внесення змін в ЄДР (якщо документи подає представник); довіреність від імені юридичної особи, стосовно якої вносяться зміни в ЄДР, має бути нотаріально посвідчена.

Варто зазначити, що з 24.01.2020 р. набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 09.01.2020 р. №72/5 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів», яким були внесені зміни до окремих форм заяв, у тому числі до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (форми 3).

Зміст

Поділитися