Укр

En
Деталі
Назад до Прес-центру

Реєстрація торгової марки. Що варто знати

26 Вересня 2018

Торгова марка – це і обличчя бізнесу, і актив, який так само як нерухомість чи цінні папери може піддаватися нападам недобросовісних конкурентів чи рейдерів. І не слід недооцінювати ризики зневажливого ставлення до питань реєстрації торгової марки. Отже, про те, що  варто знати, а також що саме слід робити від початку реєстрації торгової марки, аби попередити будь-які можливі зазіхання на ваш бренд, в авторській колонці для Finance.ua  підготувала старший юрист Ario Law Firm Олена Диннік.

Давайте розпочнемо з того, що таке торгова марка взагалі.

Загальна термінологія

Отже, у перекладі з англійської, “trade mark“ – це загальновідомий міжнародний термін для позначення торговельної марки, незалежно від її виду.

Товарний знак – це знак (торговельна марка) для маркування товарів. Цей термін має походження з Росії, зокрема з Закону, який так і називається “Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів”.

Знак для товарів і послуг і торговельна марка – це терміни українського законодавства, в першу чергу Цивільного Кодексу України. Торгова марка (або знак для товарів і послуг) – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Також можна почути й термін «логотип». Це графічне виконання торговельної марки. Логотип, який і являє собою графічне зображення торговельної марки, може мати словесну і зображувальну частини.

Логотип стає торговельною маркою лише після того, як його подали на реєстрацію як торговельну марку, він пройшов відповідну експертизу і був зареєстрований як знак для товарів і послуг (як торговельна марка). Бренд – це та сама торговельна марка, яка вже отримала високу популярність і користується серед споживачів певною репутацією, простими словами, – розкручена торговельна марка.

Об’єктом знаку може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі і на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Серед торгових марок найчастіше можна виділити словесні, образотворчі і комбіновані (які містять одночасно і словесну і зображувальну частини). Вони також можуть бути як кольоровими, так і чорно-білими. Торгова марка охороняється територіально і може бути зареєстрована фізичними або юридичними особами тільки під певні товари і/або послуги.

На сьогоднішній день через постійний розвиток інформаційних технологій отримання більшої маржі від продажу товарів (або надання послуг) знаходиться у прямій залежності від популярності знаку, який цей товар (послуга) посвідчує, його загальної впізнаваності, обізнаності щодо нього широкого кола осіб.

Реєстрація торгової марки: покрокова інструкція

Пропоную детально розібратися безпосередньо у процесі реєстрації торгової марки та у кроках, які слід зробити, щоб отримати свідоцтво про реєстрацію.

Власником торгової марки може бути щонайменше одна особа. Для реєстрації торгової марки необхідно подати:

  • дані про заявника (фізичну або юридичну особу, резидента чи нерезидента);
  • інформацію про довірену особу, якщо заявка подається через представника, і довіреність на цього представника;
  • саме позначення, яке має бути придатним для реєстрації, унікальним та мати розрізняльну здатність;
  • визначення кольорів, як відмінної ознаки;
  • перелік товарів та послуг, які повинен захищати зареєстрований знак, згрупований за класами Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП), від одного класу;
  • саме опис знаку, який має словесну ознаку, його зразки розміром 8*8см, а також документ, що підтверджує оплату збору за подання і розгляд заявки.

Якщо на реєстрацію подається торгова марка у чорно-білому кольорі, зображення подається в 5-ти примірниках, а якщо кольорова – у 10 примірниках.

Подати вказані документи можна або особисто, або поштою з описом до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ). За результатами подання заявки, заявник отримує відповідну розписку про її прийняття.

Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1716, передбачено, що за подання заяви на знак одним заявником в одному класі МКТП (Міжнародний класифікатор товарів і послуг) оплачується 1000 грн, додатково за кожний наступний клас МКТП понад один, номер якого зазначено у заявці – 1000 грн, додатково за подання в заявці кольорового зображення – 500 грн.

Якщо заявка подається від декількох заявників, то збір зросте на 30%. Крім того, вказаним Порядком передбачено й інші збори, які необхідно платити за додаткові дії в певних випадках, зокрема, за внесення змін до заявки, відновлення терміну оплати збору за видачу Свідоцтва тощо.

Згаданий вище Міжнародний класифікатор товарів і послуг – це особливий перелік категорій усіх товарів і послуг, які виробляються, надаються або можуть бути зроблені, надані в будь-якій країні світу. Так, усі існуючі й поки неіснуючі продукти зібрані в певні групи в МКТП за найбільш явними ознаками і властивостями. Така класифікація є досить неточною і допускає можливість віднести конкретний товар відразу до декількох класів.

За умови, що оплату здійснено правильно, все вірно заповнено та подано, за наведеною в заяві адресою, заявнику надійде повідомлення від УКРПАТЕНТу про встановлення дати подачі заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг. Саме з цієї дати можна ставити біля своєї торгової марки попереджувальне маркування “ТМ”. Дане маркування підтверджуватиме проходження позначенням процедури експертизи і вже частково буде охоронятися законом. Після проходження реєстрації та отримання Свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг, можна ставити значок “®”, як попередження споживачів і конкурентів про реєстрацію торговельної марки.

Крім того, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності” (УКРПАТЕНТ) перевіряє наявність тотожних і схожих до ступеня змішування вже зареєстрованих або поданих на реєстрацію торговельних марок, та перевіряє торгову марку на відповідність іншим вимогам ст.5-6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Залежно від кількості визначених класів товарів та послуг, змісту самого знаку, його схожості з іншими, відсутності заперечень інших заявників (правовласників) схожих знаків тощо, процедура реєстрації може тривати приблизно 1,5 року. Це стандартна реєстрація торговельної марки. За прискорення реєстрації торговельної марки треба сплатити додатково. Тоді прискорена реєстрація торгової марки може тривати 8-9 місяців.

Отримавши позитивний висновок УКРПАТЕНТу про відповідність позначення умовам надання правової охорони, знак для товарів і послуг може бути зареєстрований. Для цього сплачується збір за публікацію відомостей і мито за видачу свідоцтва, інформація відправляється з описом в УКРПАТЕНТ та протягом 3-х місяців видається свідоцтво.

Протягом 3-х місяців від дати отримання рішення про реєстрацію торговельної марки, необхідно сплатити державний збір за публікацію відомостей про реєстрацію торговельної марки – по 150 грн за кожний клас та додатково за публікацію кольорового зображення знаку – ще 100 грн.

Також слід сплатити 85 грн державного мита за видачу безпосередньо Свідоцтва на знак для товарів і послуг. Оригінал квитанції подається до Укрпатенту. Отже, після зарахування збору за публікацію та мита за видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг, Укрпатент проведе публікацію і надрукує відповідне Свідоцтво як охоронний документ.

Слід пам’ятати, що Свідоцтво діє протягом 10 років від дати подання заявки і за 6 місяців до закінчення цього терміну може бути продовжене знову ж на 10 років необмежену кількість разів.

При цьому, слід сплатити відповідний збір за продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа, за один клас,- 3000 грн, та додатково за кожний клас понад один – ще по 300 грн.

У випадку пропуску подання терміну дії Свідоцтва у заявника додатково є 6 місяців, однак сплата збору збільшується на 50% і становитиме 4500 грн за один клас МКТП та по 450 грн за кожний наступний.

Після подання заявки на торговельну марку в Україні, можна також звернутися й по її міжнародну реєстрацію – майже в будь-якій країні світу у відповідності до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію торговельних марок або за Мадридським протоколом про міжнародну реєстрацію торговельних марок.

Міжнародна реєстрація

Більшість країн світу ратифікували Протокол до Мадридської угоди, що дає право на стадії подання заявки до країни походження розпочати Міжнародну реєстрацію торговельної марки. На сьогодні є 185 країн-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у будь-якій з яких можна зареєструвати свій знак для товарів і послуг, або безпосередньо до патентного відомства країни, в якій бажаєте отримати охорону, або регіональної торговельної марки, наприклад Європейського Союзу, або подання міжнародної заявки на реєстрацію із визначенням кола країн за Мадридською системою.

На сьогоднішній день кількість країн-учасників Мадридської угоди складає 101, з переліком яких можна ознайомитися тут.

Для подання заявки на міжнародну реєстрацію, готується і подається заявка на основі раніше поданої національної заявки або реєстрації, здійснюється оплата міжнародних зборів.

При цьому, якщо мова зареєстрованої торгової марки – національна, то потрібно звернутися до реєстрації національної заявки іноземною мовою, а вже після цього звертатися за міжнародною реєстрацією.

Крім того, доцільно перевірити правильність заповнення найменування заявника, його адреси. Після подання заявки на міжнародну реєстрацію, здійснюється перевірка правильності оформлення документів (англійською або французькою мовами) та оплати мит в міжнародних (швейцарських банках).

За відсутності заперечень та зауважень міжнародного бюро, заявнику направляється сертифікат про міжнародну реєстрацію торгової марки із внесенням даних до міжнародного реєстру.

Після цього, міжнародним бюро направляються матеріали заявки в патентне відомство кожної заявленої країни.

До речі, відмова в одній з країн не означає відмови для інших заявлених країн на реєстрацію. Патентне відомство кожної із заявлених країн проводить експертизу з своїми національними правилами і потім повідомляє заявника про результати експертизи.

Вартість основного збору міжнародної реєстрації торгової марки в чорно-білому варіанті становить 653 швейцарські франки (~ 18,5 тис. грн), у кольоровому варіанті – 903 швейцарські франки (~25,6 тис. грн), за реєстрацію торгової марки більше одного класу – слід також додатково сплачувати. Вартість національного мита щодо обробки міжнародної Заявки в Патентному відомстві України становить 600 грн.

Перевірка на наявність зареєстрованих торгових марок за Мадридською системою, як правило, безкоштовна.

Термін дії міжнародної реєстрації торговельної марки також становить 10 років від дати подання заявки або від дати пріоритету, з можливістю продовження на наступні 10 років, за умови сплати відповідного міжнародного збору та подання відповідної заяви.

Підтвердженням факту реєстрації є публікація в Бюлетені на офіційному сайті ВОІВ про те, що ТМ зареєстрована в певних країнах.

Наявність свідоцтва підтверджує право інтелектуальної власності її власника, а тому їх можна передавати у використання, продати. З цього виникає очевидне питання вартості торгового знаку. Так, у першу чергу, це можна визначити за згодою сторін.

Втім, слід пам’ятати про можливість визначення ціни знаку для товарів і послуг – витратна та ринкова. В першому випадку, слід говорити про сукупність усіх витрат на створення, правову охорону і рекламу, можливі витрати на заміну на новий знак замість старого. Такий спосіб використовується у фінансовому обліку.

Що ж до ринкової вартості знаку, то слід зазначити про його розрахунок виходячи з популярності, ступені його правового захисту, конкурентоспроможність товарів, які маркуються цим знаком. Саме ринкову вартість враховують при переговорах щодо надання прав на використання знаку (ліцензії) іншим особам, внесенням до статутного фонду товариства, як внесок у спільну діяльність тощо.

Коли слід реєструвати торгову марку

Зважаючи на згадане вище, на питання «Коли слід реєструвати торгову марку?» – моя відповідь однозначна: реєструйте торгову марку щойно зареєстрували бізнес, або приступили до розробки нового продукту, який, за вашими розрахунками, буде успішним на ринку.

Також варто пам`ятати, що торгова марка охороняється лише для тих товарів та послуг, для яких вона зареєстрована.

Зверніть увагу, що промоніторити стан власної заявки та переглянути вже зареєстровані торгові марки можна на сайті Українського інституту інтелектуальної власності.

І найважливіше. Хоча загалом процедура реєстрації торгової марки може здатися нескладною, однак є чималі підводні камені, тому у більшості випадків не можна обійтися без спеціальних знань, умінь, навичок, досвіду, аби заощадити власні гроші та час.

Олена Диннік, старший юрист Ario Law Firm

Джерело: https://news.finance.ua/ua/news/-/433681/olena-dynnik-reyestratsiya-torgovoyi-marky-pro-shho-varto-znaty

Зміст

Поділитися